TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

TIN TỨC

BẢNG GIÁ

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

LIÊN HỆ

ENGLISH

 
Tìm:    
Tìm trong kết quả
 Tìm kiếm nâng cao
 
 
  T.B AN NINH AN TOÀN
  DỊCH VỤ KỸ THUẬT
  THIẾT BỊ HÀNG HẢI
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng giá Chúc mừng bạn đến với DPH ., Jsc

T.B AN NINH AN TOÀN
Máy soi chiếu thư Scanmail 10K 1USD
Máy soi hình ảnh màu Scanmax 15 1USD
Dòng máy soi chiếu tia X Scanmax 25 1USD
Cổng từ, cổng dò tìm kim loại lưu động Gatescan-P 1USD
Hộp cách ly thư có bao tay Glove Box 1USD
Máy dò kim loại cầm tay Scanna 17 và Scanna 18 1USD
Máy dò kim loại cầm tay Scanna 10 và Scanna 16 1USD
Máy soi chiếu tia X xách tay Scantrak 1USD
Túi đựng bom thư A4 1USD
Thùng chứa vật nổ Scanna 1USD
Vòng bảo vệ và khăn phủ bom 1USD
Máy soi tia X xách tay di động Scanwedge 1USD
  Camera Panasonic
  Camera Panasonic BL-C1 1USD
  Camera Panasonic BL-C30CE 1USD
  Camera Panasonic BL-C111CE 1USD
  Camera Panasonic BL-C131CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM311CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM511CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM515CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM531CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM581CE 1USD
  Camera Panasonic BB-HCM403CE 1USD
  Panasonic WV-CF224EX 1USD
  Panasonic CF - 102E 1USD
  Panasonic WV-CF294E 1USD
  Panasonic WV-CF284E 1USD
  Panasonic WV-CF324E 1USD
  Panasonic WV-CF5SE 1USD
  Panasonic WV-CW480S/G 1USD
  Panasonic WV-CW484FE 1USD
  Panasonic WV-CW380/G 1USD
  Panasonic WV-CL930/G 1USD
  Panasonic WV-CL 270/G 1USD
  Panasonic WV-CL 274E 1USD
  Panasonic WV-CP 480/G 1USD
  Panasonic WV-CP 484E 1USD
  Panasonic WV-CPR 480/G 1USD
  Panasonic WV-CPR 484/G 1USD
  Panasonic WV-CP240EX/G 1USD
  Panasonic WV-CP244EXE 1USD
  Panasonic WV-CP250/G 1USD
  Panasonic WV-CP254E 1USD
  Panasonic WV-CP280/G 1USD
  Panasonic WV-CP284E 1USD
  Panasonic WV - CZ352E 1USD
  Panasonic WV- CW960/G 1USD
  Panasonic WV- CW964E 1USD
  Panasonic wv-cw970/G 1USD
  Panasonic wv-cw974E 1USD
  Panasonic WV- CS 950/G 1USD
  Panasonic WV- CS 954E 1USD
  Panasonic WV- CS 574E 1USD
  Panasonic WV- CS 570/G 1USD
  Linh kiên camera WV-LZ81/6E 1USD
  Linh kiên camera WV-LZ81/10E 1USD
  Linh kiên camera WV-LZ80/2E 1USD
  Linh kiên camera WV-LZA61/2SE 1USD
  Linh kiên camera WV-LZF61/2 1USD
  Linh kiên camera WV-LZA62/2E 1USD
  Linh kiên camera WV-LZ62/8SE 1USD
  Linh kiên camera WV-LA2R8C3BE 1USD
  Linh kiên camera WV-LA4R5AE 1USD
  Linh kiên camera WV-LF9C3AE 1USD
  Linh kiên camera WV-LA4R5C3BE 1USD
  linh kiên panasonic WV-LA4R5C3BE 1USD
  linh kiên panasonic WV-LA9C3BE 1USD
  linh kiên panasonic WJ-SX150A/G 1USD
  linh kiên panasonic WV- PB65C32E 1USD
  linh kiên panasonic WJ-SX 650U/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-CA65L07KE 1USD
  linh kiên panasonic WJ-CA65L20KE 1USD
  linh kiên panasonic WJ-CA68E 1USD
  linh kiên panasonic WJ-NT304/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-MS424/G 1USD
  linh kiên panasonic WV-CU650/G 1USD
  linh kiên panasonic WV-CU950/G 1USD
  linh kiên panasonic WV-CU360CJ/G 1USD
  linh kiên panasonic WV-CU161C/G 21USD
  linh kiên panasonic WV-Q105E 11USD
  linh kiên panasonic WV-Q106E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q107AE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q108AE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q122E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q112P 1USD
  linh kiên panasonic WV - Q113E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q114E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q116E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q117E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q118E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q152CE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q152SE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q151CE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q150CE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q150SE 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q168E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q173E 1USD
  linh kiên panasonic WV-Q200E 21USD
  linh kiên panasonic WV-CS2SE 1USD
  linh kiên panasonic WV-CW3HE 1USD
  linh kiên panasonicWV-CW4SE 1USD
  linh kiên panasonic WV-CW4HE 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HD 88/GK 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HD 220/G16 1USD
  linh kiên panasonic WJ-GXD400/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HD 316A/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HD 309A/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HD316A/GK 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HDD16E 1USD
  linh kiên panasonic WJ - RT416V/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ - RT416 1USD
  linh kiên panasonic WJ - RT416K/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-ND300A/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-ND200/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ - NT314/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ-NDB301E 1USD
  linh kiên panasonic WJ-HDE300/G 1USD
  linh kiên panasonic WV - ASM100E 1USD
  linh kiên panasonic WV - ASM100LE 1USD
  linh kiên panasonic WV - ASM10E 1USD
  linh kiên panasonic WJ - HDE400/G 1USD
  linh kiên panasonic WJ - MP204C/G 1USD
  linh kiên panasonic WV-CK2020/G3 1USD
  linh kiên panasonic WV-CK1420/G3 1USD
  linh kiên panasonic WV- LD 2000 1USD
  linh kiên panasonic WV- LC1700/G 11USD
  linh kiên panasonic WV- LC1900/G 1USD
   panasonic WV-NM100/G 1USD
   panasonic WV-NP240/G 1USD
   panasonicWV-NP1000/G 1USD
   panasonic WV-NP304E 1USD
   panasonic WV-NW484SE 1USD
   panasonic WV-NW960/G 1USD
   panasonic WV-NS950/G 1USD
   panasonic WV-NS320/G 1USD
   panasonic WV-NS202AE 1USD
   panasonic WV-NF302E 1USD
   panasonic WV-NF 284E 1USD
  Camera Kocom
  Camera Kocom KZC-221 5.087.000USD
  Camera Kocom KZC-281 8.715.000USD
  Camera Kocom KZC-SPT271 IN 25.086.000USD
  Camera Kocom KZC-SPT271 OUT 25.585.000USD
  Camera Kocom KZC-SPT10 11.360.000USD
  Camera Kocom KCC-IRV24 3.610.000USD
  Camera Kocom KCC-3000X 4.976.000USD
  Camera Kocom KCC-3000 4.366.000USD
  Camera Kocom KCC-3000P 3.848.000USD
  Camera Kocom KCC-2000 3.996.000USD
  Camera Kocom KCC-2000S 3.478.000USD
  Camera Kocom KCB-3000S 2.886.000USD
  Camera Kocom KCB-2000S 2.570.000USD
  Camera Kocom KCC-IRD99 5.660.000USD
  Camera Kocom KCC-IRV99 5.772.000USD
  Camera Kocom KCC-IRD75 9.383.000USD
  Camera Kocom KCC-IR75 3.977.000USD
  Camera Kocom KCC-IR49H 3.090.000USD
  Camera Kocom KCC-IR49N 2.312.000USD
  Camera Kocom KCC-IR10 2.005.000USD
  Camera Kocom KCC-IR10S 1.757.000USD
  Camera Kocom KCC-1000W 2.664.000USD
  Camera Kocom KCC-VB41 3.015.000USD
  Camera Kocom KCC-IRSD400 2.608.000USD
  Camera Kocom KCC-IRSD300 2.210.000USD
  Camera Kocom KCC-IRVP400F 2.664.000USD
  Camera Kocom KCC-IRVP300F 2.146.000USD
  Camera Kocom KCC-IRVP400V 3.644.000USD
  Camera Kocom KCC-IRVP300V 3.052.000USD
  Camera Kocom KCC-VP400X 3.090.000USD
  Camera Kocom KCC-VP400 2.645.000USD
  Camera Kocom KCC-VP400S 2.146.000USD
  Camera Kocom KCC-VP300 2.228.000USD
  Camera Kocom KCC-VP300S 1.831.000USD
  Camera Kocom KCB-VP400S 1.840.000USD
  Camera Kocom KCB-VP300S 1.184.000USD
  Camera Kocom KCC-D400 1.942.000USD
  Camera Kocom KCC-D300 1.258.000USD
  Camera Kocom KCC-D500HO 3.685.000USD
  Camera Kocom KCC-D500HO24V 3.848.000USD
  Camera Kocom KCC-D41 2.610.000USD
  Camera Kocom KCC-D41 230V 2.886.000USD
  Camera Kocom KCC-41 2.275.000USD
  Camera Kocom KCC-D27 2.200.000USD
  Camera Kocom KCC-27 1.890.000USD
  Camera Kocom KCC-340X 3.405.000USD
  Camera Kocom KCC-340 2.940.000USD
  Camera Kocom KCB-340X 2.386.000USD
  Camera Kocom KCB-340 2.015.000USD
  Camera Kocom KCC-D51 2.627.000USD
  Camera Kocom KCC-D51 24V 2.812.000USD
  Camera Kocom KCC-D51 230V 2.886.000USD
  Camera Kocom KCC-S41 2.423.000USD
  Camera Kocom KCC-S27 1.831.000USD
  Camera Kocom KCC-DB41 2.534.000USD
  Camera Kocom KCC-B41 2.294.000USD
  Camera Kocom KCC-B27 1.665.000USD
  Máy X-Ray Rapiscan
  Rapiscan model 515 1USD
  Rapiscan 618XR 1USD
  Rapiscan 620DV AT 1USD
  Rapiscan model 624XR 1USD
  Rapiscan model 626XR 1USD
  Rapiscan model 620XR 1USD
  Rapiscan model 622XR 1USD
  Rapiscan model 632DV 1USD
  Rapiscan model 638DV 1USD
  Rapiscan model 632XR 1USD
  Rapiscan model 624XR 1USD
  Rapiscan model 626XR 1USD
  Rapiscan model 627DV 1USD
  Rapiscan model 628DV 1USD
  Rapiscan model 628XR 1USD
  Rapiscan model 627XR 1USD
    Máy soi thư và bưu phẩm
    Máy soi hành lý xách tay
    Máy soi hàng hóa loại lớn
    Máy soi kiểm tra Pallet
  Máy soi X-ray L3
  Máy soi X-ray L3 PX 1USD
  Máy soi X-ray L3 VIS108 1USD
  Máy soi X-ray L3 eXaminer® SX- NEW 1USD
  Cổng từ L3 Provision 1USD
  Máy soi di động L3 Autovan 1USD
  Máy soi X-Ray L3 ACX 6.4 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 5.3 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 6.4 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 208 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 107 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 160P 1USD
  Máy soi X-ray L3 PX 231 1USD
  Máy soi Px 6.4 1USD
    Máy soi thư và bưu phẩm
    Máy soi hành lý xách tay
    Máy soi hành lý loại lớn
    Máy soi Pallet
  Thiết bị Xavis
  Máy dò tìm tạp chất trong thực phẩm 1USD
  Máy phát hiện lỗi trong vi mạch điện tử 1USD
  Thiết bị Cổng an ninh
  Cổng dò kim loại PD6500I hãng Garrett 1USD
  Gậy dò kim loại cầm tay Garrett SuperScanner 1USD
  Cổng dò chất nổ, ma tý, vũ khí trên cơ thể 1USD
  Body Passive Terahertz Scanner 1USD
  T.B nhìn gầm xe
  Thiết bị kiểm tra gầm xe loại di động P-UV 1USD
  Thiết bị kiểm tra gầm xe loại cố định F-UV 1USD
  Gậy soi gầm xe NTESM1000 1USD
  Gậy soi gầm xe NTESM2000 1USD
  Gậy soi gầm xe NTESM3000 1USD
  Heimann X-ray
  Heimann HI-SCAN 9075 1USD
  Heimann X-ray 6040 1USD
  Heimann X-ray 7555i 1USD
  HI-SCAN 100100T 1USD
  Máy soi Made in USA
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS100X 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS100XD 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS100XDV 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS1080 1USD
  Máy soi hành lý IS1080D 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS1210D 1USD
  Máy soi hành lý sách tay model IS 5335 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS5335 (S) 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS 5878 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS6040 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS6040M 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS6545 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS6545DV 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS6545DV 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS7858 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ IS7858VI 1USD
  Máy soi AT
  MÁY SOI HÀNH LÝ AT 5030C 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ AT 6040 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ AT 6550 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ AT 8065 1USD
   MÁY SOI HÀNH LÝ AT 10080 1USD
  MÁY SOI HÀNH LÝ AT 100100 1USD
   CỔNG TỪ AT 300X6 1USD
  GẬY DÒ KIM LOẠI AT2008 1USD
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Cung cấp hợp đồng dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy tính và thiết bị mạng 1USD
Cung cấp hợp đồng dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị An ninh 1USD
Lắp đặt hệ thống điện nhẹ công trình 1USD
Dịch vụ An toàn bức xạ 1USD
Băng con lăn rulo 1USD
Băng tải cho máy soi X-ray 1USD
Thiết bị Motor Interroll 1USD
Dầu cao áp, dầu cách điện và làm mát thiết bị điện tử 1USD
Liều kế cá nhân (dosimeter) 1USD
ASTM F792 Step Wedge X-Ray Test Object Case 1USD
Bộ test cổng từ NIJ 0601.01/.02 1USD
Dịch vụ xin giấy phép máy soi, tổ chức đào tạo cung cấp chứng chỉ an toàn bức xạ và các chứng chỉ an toàn lao động 1USD
Rèm chì chắn tia X, rèm chắn tia bức xạ 1USD
THIẾT BỊ HÀNG HẢI
Động cơ Powertec 30HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 40HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 70HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 60HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 15HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 25HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 9.9HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 5/6 HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 2.5HP 2 Stroke 1USD
Động cơ Powertec 3.5HP 2 Stroke 1USD

 
  Xác nhận khách hàng
ID:
Pass:
 Quên mật khẩu?
 
     
   Đăng ký  
 


 Tổng cộng, thanh toán
 
 

Yahoo!Chat


Skype
  dongphuonghn

Hotline
0903228633

 
 
 
     

TRANG CHỦ

GIỚI THIỆU

TIN TỨC

BẢNG GIÁ

TƯ VẤN - HỖ TRỢ

LIÊN HỆ

ENGLISH

Copyright © 2008, Dong Phuong Ha noi., Jsc,. All Rights Reserved.
Add: Số 2/62 Nguyễn Chí Thanh str., Hanoi ; Hotline: 0903228633 ; Fax: (04) 62660002
Website: http://www.dongphuonghanoi.vn   ; Email: dongphuonghn@gmail.com