MÁY DÒ SƯƠNG, SỎI, SẠN, ĐÁ, SẮT, NHỰA TRONG THỰC P
1